Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Χανίων