Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ] «Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων - Πράξη ΠΥΣΔΕ 31 η _10.9.2020»