Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021