Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές ύστερα από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις