Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΕΑΕ στη ΔΔΕ Χανίων - Ανακοίνωση