Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών θα πρέπει να απασχολούνται με απόφαση διευθυντή και συλλόγου διδασκότων