Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτριών/τών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)