Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Επικαιροποιημένη πρόταση τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων, μετά τις ενστάσεις-ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 21η_20.7.2020