Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020