Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Πρόταση τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων-ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 20η_15.7.2020