Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση Πράξης ΠΥΣΔΕ 18ης/01.7.2020 και Πρόσκληση κάλυψης των εναπομεινάντων οργανικών κενών με τη διαδικασία Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων