Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

ΦΕΚ με την ματαίωση Μαθητικών Αγώνων μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.