Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ