Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Πρόταση Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. της Δ.Δ.Ε. Χανίων