Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Πράξη 15η Ανακοίνωση Πίνακα οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής ανά κλάδο/ειδικότητα στις ΣΜΕΑΕ και Τμ. Ένταξης και Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης των οργανικών κενών