Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση ονομαστικού Πίνακα οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων και πρόσκληση για δήλωση προτίμησης οργανικών κενών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής - ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12η_2.6.2020