Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης. - Αναφορά στη μεταφορά μαθητών