Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων και προθεσμία κατάθεσης Δήλωσης αποδοχής υπεραριθμίας (Πράξη ΠΥΣΔΕ 11η/28-05-2020)