Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Επέκταση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος “The Tipping Point” στα ΕΠΑΛ της επικράτειας