Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ