Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

ΓΕΛ ΣΟΥΔΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤOΥΣ ΚΑΝΑΡΙΟΥΣ ΝΗΣΟΥΣ