Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ25, ΠΕ29 ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ