Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23, ΠΕ28 & ΠΕ30 ΣΕ ΣΜΕΑΕ & ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20