Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ