Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28 και ΠΕ30 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20