Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28 KAI ΠΕ30 ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΣΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ