Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων, μετά την εκδίκαση ενστάσεων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 21η/22-8-2019)