Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. & Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19