Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων και προθεσμία κατάθεσης Δήλωσης αποδοχής υπεραριθμίας (Πράξη ΠΥΣΔΕ 16η/30-07-2019)η