Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Ανάρτηση οριστικού αξιολογικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίου για τη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Χανίων