Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-03-2019 ΣΤΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ “ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ