Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

27% αύξηση στο ημερομίσθιο των μαθητευομένων των ΕΠΑΛ