Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Μετάταξη 22 εκπαιδευτικών σε θέσεις μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων της ΠΔΕ και των Δνσεων Π/βάθμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης