Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Χανίων