Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Πίνακας δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου για τη θέση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Χανίων