Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»