Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου Γ/ΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ