Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ