Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου Γ/ΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ