Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΠΕ23, ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19