Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση επιλεγέντων εκπαιδευτικών για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής ΚΠΠ, σχ. έτος 2018-2019, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους και Σχολικές Μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί