Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη εκδρομής ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ για Ιταλία.