Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Ποσό 28 εκατ. ευρώ στους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων