Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Διεξαγωγή ενημερωτικής συνάντησης για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ που έχουν οριστεί υπεύθυνοι για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020