Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

NEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔOY ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕ01-ΕΒΠ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19