Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση για τη σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις στρατιωτικές λέσχες.