Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ