Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ