Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Απόσπαση Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ13, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας στο αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας