Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Σεμινάριο ΚΠΕ Νάουσας «Ανάδειξη και αξιοποίηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς ως μοχλός ανάπτυξης »